Early Music Atelier

Early Music Atelier is a coterie mainly works on 17th and 18th century European music. One of the main purposes of EMA is interpreting the works with an authentic approach in accordance with the understanding and traditions of the period they were created. Another main purpose of EMA is to share the details of this approach with annotated concerts and workshops.


Eski Müzik Atölyesi

Eski Müzik Atölyesi ağırlıkla 17. ve 18. yüzyıl Avrupa müziğiyle ilgili çalışmalar yapan bir topluluktur. Eserleri yazıldıkları dönemin anlayış ve geleneklerine uygun, otantik bir yaklaşımla yorumlamak topluluğun temel amaçlarından biridir. EMA'nın diğer bir temel amacı ise bu yaklaşımın detaylarının açıklamalı konserler ve çalıştaylarla paylaşılmasıdır.


Links

Hale Duru Basmacioglu
Burak Basmacioglu
Anthology
Hermeneutics in Early Music
Sources
YouTube
burak [at] basmacioglu.com


Bağlantılar

Hale Duru Basmacıoğlu
Burak Basmacıoğlu
Seçki
Eski Müzikte Hermenötik
Kaynaklar
YouTube
burak [at] basmacioglu.com


s c h o l i